vineri, 14 aprilie 2017

Visul Claudiei

                     Drumul pustiu ce duce spre Tyr. Şi apoi, spre miazănoapte, spre Laodiceea şi Tarsul Cyliciei. Vântul ce bate în gol ducând cu el câteva rădăcini dezgolite ce se rostogolesc în neştire. Din stadiu în stadiu se înălţau semeţe cruci puse de parcă vroiau să arate cu exactitate lungimea drumului. Fugarită de nişte ogari ce păreau turbaţi. Respira din greu iar picurii de transpiraţie se împrăştie nedefinit pe faţă, pe gât, pe pământ. Ajunsă în dreptul unei cruci, îşi ridică ochii şi se înspăimântă. Bărbatul văzut în lanţuri când intra în palat stătea atârnat pe lemn. Atunci era cu alai, acum mort, cu chipul ce părea eliberat de mare chin. Alerga speriată următorul stadiu. Răsuflarea o îneca alături de praful ridicat de sandalele frumoase purtate în zi de sărbătoare. Cu greu trase aer în piept şi se apropie de cruce. Frica o stăpânea iar emoţiile zvâcneau puternic în tâmple. Ridică privirea. Tot el. Strigătul de spaimă fu înghiţit de liniştea abisală. Continuă alergarea. Pe măsură ce paşii o apropiau de următoarea cruce ridicată, gândul îi spunea că îl va găsi pe el. Confirmarea o goli de puteri. Mecanic, îşi purta paşii mai departe. Se împiedică. Vru să se ridice dar în faţa ei văzu un patibulum. De nicăieri apărură soldaţi râzând, târând un corp. Fixaseră mâna stângă a condamnatului şi unul dintre ei, cu un ciocan de lemn, pironi palma cu un cui lung, ruginit. Faţa tumefiată a aceluia o privi cu o rugăminte nespusă. Buzele lui arse de sete şi durere nu puteau articula nici un cuvânt. Mâna lui dreaptă scăpă din strânsoarea soldaţilor şi se prinse de antebraţul ei. Mâna lui sângerândă o prinse de braţul ei alb ca spuma. Ţipă instantaneu dar în acelaşi timp se trezi. Respira sacadat, fără control. O sete imensă o ardea de parcă ar fi zăcut în faţa unui cuptor încins. Conştientiză că este în camera ei, pe patul ei. Frânturi de amintiri năvăleau în minte. S-a trezit prima oară în începutul zilei. Tot palatul era în fierbere, de parcă însuşi împăratul urma să vină în câteva clipe. Fără ca Pilat să o simtă în urma lui, se strecura pe holuri la umbra coloanelor, curioasă să vadă ce se întâmpla. Văzu cum câteva gărzi ale templului şi soldaţi romani duceau în lanţuri un bărbat. În urma lor mergeau agale şi plini de importanţă mulţi sanhedrini ce se opriseră să înainteze în pretoriu şi gesticulau şi vorbeau nervoşi. Speriată şi prinsă de răcoarea începutului de zi fugi înapoi în camera ei. Adormi şi coşmarul o chinuise. Repede strigă după sclavă şi ceru să i se aducă imediat de scris. Dorinţa i-a fost îndeplinită îndată. Cu mâna tremurândă scrise: " Draga Lucius, te rog să nu faci vreun rău omului acesta că rău m-a chinuit în vis. Fii mai viclean decât evreii ăştia! Spală-te pe mâini şi scapă de ei! Fă-o pentru mine!"
Niciun comentariu: